wtorek, 16 styczeń 2024 07:46

                                                                 

                                                                      ZAPYTANIE OFERTOWE

                  dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 130 000 PLN

           

W związku z faktem, iż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130 000 PLN, zamówienie będzie realizowane zgodnie z art. 2 ust. 1, pkt.l ustawy z dnia 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) w oparciu o procedury określone w 5 7 pkt. 1 Regulaminie planowania, przygotowania i udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej 130 000 PLN w Zespole Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie.
Powiat Ciechanowski z siedzibą w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów — Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie, ul. Orylska 9, 06-400 Ciechanów kieruje zapytanie ofertowe na „Usługi medyczne obejmujące profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne) pracowników Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie i kandydatów do pracy”

1. Nazwa i adres Zamawiającego NABYWCA:
Powiat Ciechanowski z siedzibą w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów NIP: 566-18-89-579 ODBIORCA:
Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza ul. Orylska 9, 06-400 Ciechanów
2. Przedmiot zamówienia: Kod CPV: 85121000-3

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Zamawiającego i kandydatami do pracy w dziedzinie medycyny pracy, zgodnie z przepisami art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (Dz. U z 2023 r., poz. 1465 ze zm.), wykonanie badań wstępnych, okresowych, kontrolnych.
W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest do wykonania również innych badań specjalistycznych i diagnostycznych, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby przyjmowanej do pracy. W takiej sytuacji specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe stanowią część badania profilaktycznego.

Zakres i tryb realizacji badań lekarskich oraz sposób ich dokumentowania muszą być zgodne z :
1. Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U z 2023 r., poz. 1465 ze zm.).
2. Ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U z 2019 r., poz. 1175 ze zm.).
3. Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U z 2021 r., poz. 1762).
4. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U z 2020 r., poz. 1320 ze zm.).
5, Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz. U z 2010 r., poz. 1002).

 

 POBIERZ ZAPYTANIE OFERTOWE

 

WYNIKI

 

 

 

Ostatnio dodane

KOMUNIKAT

25-03-2024 Wydarzenia

  Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie informuje, że poprzednio używany adres e-mail: zespolszkolnr2@gmail.com będzie aktywny tylko...

Czytaj więcej

Zakończenie roku szk…

21-06-2023 Wydarzenia

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 odbędzie się w piątek 23 czerwca 2023 r. o godzinie 10.00 w salach według załączonego harmonogramu:  Pobierz harmonogram...

Czytaj więcej

Podsumowanie program…

02-04-2023 Programy Erasmus

W dniu 22.03.2023 odbyło się spotkanie upowszechniające projekt Erasmus+ w naszej Szkole w roku szkolnym 2022/2023. W ramach projektu uczniowie...

Czytaj więcej