Listy uczniów przyjętych do Zespołu Szkół nr 2 w Ciechanowie

w roku szkolnym 2021/2022 

 

 Uczniowie przyjęci do II Liceum Ogólnokształcącego

 

 Uczniowie przyjęci do Technikum nr 2 

 

baner zs2 ogolny 100x200

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 

 

 TERMINY postępowania rekrutacyjnego 2021-2022

 

 LINK  do rekrutacji  elektronicznej

 

 SZKOLNY  REGULAMIN  REKRUTACJI

                                                                         

Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza

Ciechanów, ul. Orylska 9

 

OFERTA EDUKACYJNA na rok szkolny 2021/2022

 

II Liceum Ogólnokształcące:

  •       Humanistyczny z edukacją prawną

z rozszerzonymi przedmiotami: język polski, historia, WOS

  •       Językowy

z rozszerzonymi przedmiotami: język polski, języki obce

  •       Biologiczno – chemiczny

z rozszerzonymi przedmiotami: chemia, biologia

  •       Matematyczno – geograficzny

z rozszerzonymi przedmiotami: matematyka, geografia

  •    

Technikum nr 2:

  •       Technik ekonomista 

z rozszerzonym przedmiotem: matematyka

  •       Technik spedytor

z rozszerzonym przedmiotem: matematyka

  •       Technik żywienia i usług gastronomicznych

z rozszerzonym przedmiotem: biologia

  •       Technik hotelarstwa 

z rozszerzonym przedmiotem: język obcy