Wychowawcy w roku szkolnym 2021/22 - II Liceum Ogólnokształcące 

Klasa I bm   Ilona Lech Klasa II hp  Justyna Grabowska  Klasa III bm  Jolanta Brozdowska
Klasa I hpa  Radosław Saganek Klasa II j      Magdalena Szemplińska-Niestępska Klasa III bp   Agnieszka Cesarz
Klasa I hpb  Magdalena Klonowska Klasa II bm  Mirosława Pietrzak Klasa III hpg Agnieszka Ozdarska
Klasa I ja      Krzysztof Łukasik Klasa II mg  Joanna Firer Klasa III hpp Agnieszka Kwiatkowska
Klasa I jb      Katarzyna Korzybska Klasa II og   Anna Janasz-Derewicz Klasa III jg    Mariola Kacprzak
Klasa I mg    Urszula Deska Klasa II jh    Agnieszka Gasińska Klasa III jp    Anna Kamińska-Grzelak
    Klasa III mj   Beata Rybus

 

 

Wychowawcy w roku szkolnym 2021/22 - Technikum nr 2

Klasa I f      Monika Łebkowska Klasa II tfs  Katarzyna Bochnia Klasa III f     Alina Gajewska Klasa IV f     Cezary Szeski                         
Klasa I tg    Zbigniew Maliszewski Klasa II tg   Barbara Tomporowska   Klasa III tfs Justyna Margel Klasa IV tg   Olga Szerszeń
Klasa I ths Joanna Szerszeń            Klasa II thg Kamila Kowalewska Klasa III tg   Małgorzata Białorudzka Klasa IV th   Ewelina Wojdyło-Wiktorowicz
    Klasa III thk Paweł Mieszkowski               Klasa IV ts    Barbara Wysocka
    Klasa III thp Karolina Przybyłowska Klasa 4tkt     Janusz Czopik
    Klasa III ts   Agnieszka Mysiewicz