Oferta edukacyjna na rok szkolny 2021/22 :

Humanistyczno - prawny z rozszerzonymi przedmiotami;

język polski, historia, wos

Językowy z rozszerzonymi przedmiotami:

język polski, dwa języki obce

Biologiczno - chemiczny z rozszerzonymi przedmiotami:

biologia, chemia

Matematyczno - geograficzny z rozszerzonymi przedmiotami:

matematyka, geografia