ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/2022

piątek, 04 listopad 2022 23:29

                                                                 

                                                                      ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/2022

                                    na STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI  W PROJEKCIE

                                      pt.: „Zawodowiec z klasą” nr RPMA.10.03.01-14-d954/20

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 PLN w projektach finansowanych ze środków unijnych realizowanych przez Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 1/2021 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Ciechanowie z dnia 10.02.2021 do którego jednocześnie nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) - dalej "ustawa PZP" w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy PZP.

 

 POBIERZ ZAPYTANIE OFERTOWE

 

WYNIKI

 

 

 

Ostatnio dodane

LEGITYMACJE SZKOLNE

08-07-2024 Wydarzenia

W związku ze zmianą rozporządzenia dotyczącego m.in. druków szkolnych informujemy, że wydawanie przez szkołę LEGITYMACJI  SZKOLNYCH  dla uczniów na drukach...

Czytaj więcej

ODBIÓR ŚWIADECTW MAT…

03-07-2024 Wydarzenia

  ŚWIADECTWA  DOJRZAŁOŚCI   WYDAWANE BĘDĄ W  SEKRETARIACIE  UCZNIOWSKIM  w  dniu  9 LIPCA 2024 r.  w   godz. 9:00-15:00.   

Czytaj więcej

KOMUNIKAT

25-03-2024 Wydarzenia

  Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie informuje, że poprzednio używany adres e-mail: zespolszkolnr2@gmail.com będzie aktywny tylko...

Czytaj więcej

Zakończenie roku szk…

21-06-2023 Wydarzenia

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 odbędzie się w piątek 23 czerwca 2023 r. o godzinie 10.00 w salach według załączonego harmonogramu:  Pobierz harmonogram...

Czytaj więcej