ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2022

poniedziałek, 30 maj 2022 21:47

                                                                 

                                                                      ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2022

                                    dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczajacej 130 000 PLN
                                        na "Dostawę zestawów żywieniowych dla uczestników projektu":
                                           pt.: "Zawodowiec z klasą" nr RPMA.10.03.01-14-d954/20

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 PLN w projektach finansowanych ze środków unijnych realizowanych przez Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 1/2021 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Ciechanowie z dnia 10.02.2021 do którego jednocześnie nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) - dalej "ustawa PZP" w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy PZP.

 

POBIERZ ZAPYTANIE OFERTOWE

 

WYNIKI

 

 

 

Ostatnio dodane

Rozpoczęcie roku szk…

27-08-2022 Wydarzenia

UROCZYSTE  ROZPOCZĘCIE  ROKU  SZKOLNEGO  2022/2023 odbędzie się 1 września 2022 r. o godzinie 10.00                

Czytaj więcej

Zakończenie roku szk…

21-06-2022 Wydarzenia

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 odbędzie się w piątek 24 czerwca 2022 r. o godzinie 10.00 na placu apelowym              

Czytaj więcej