ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2022

środa, 04 maj 2022 22:43

                                                                 

                                                                      ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2022

                                    dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczajacej 130 000 PLN
                                        na  STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI w PROJEKCIE:
                                                 pt.: „Zawodowiec z klasą” nr RPMA.10.03.01-14-d954/20

Zamawiający – Powiat Ciechanowski z siedzibą w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów – Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie, ul. Orylska 9, 06-400 Ciechanów kieruje zapytanie ofertowe na „studia podyplomowe dla nauczycieli” w związku z realizacją projektu: „Zawodowiec z klasą” nr RPMA.10.03.01-14-d954/20 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów

 

POBIERZ ZAPYTANIE OFERTOWE

 

WYNIKI

 

 

 

Ostatnio dodane

LEGITYMACJE SZKOLNE

08-07-2024 Wydarzenia

W związku ze zmianą rozporządzenia dotyczącego m.in. druków szkolnych informujemy, że wydawanie przez szkołę LEGITYMACJI  SZKOLNYCH  dla uczniów na drukach...

Czytaj więcej

ODBIÓR ŚWIADECTW MAT…

03-07-2024 Wydarzenia

  ŚWIADECTWA  DOJRZAŁOŚCI   WYDAWANE BĘDĄ W  SEKRETARIACIE  UCZNIOWSKIM  w  dniu  9 LIPCA 2024 r.  w   godz. 9:00-15:00.   

Czytaj więcej

KOMUNIKAT

25-03-2024 Wydarzenia

  Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie informuje, że poprzednio używany adres e-mail: zespolszkolnr2@gmail.com będzie aktywny tylko...

Czytaj więcej

Zakończenie roku szk…

21-06-2023 Wydarzenia

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 odbędzie się w piątek 23 czerwca 2023 r. o godzinie 10.00 w salach według załączonego harmonogramu:  Pobierz harmonogram...

Czytaj więcej