administracja

administracja

Sekretariat Zespołu Szkół nr 2 w Ciechanowie

W dniu 26 października w naszej szkole odbyła się konferencja Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy z udziałem przedstawicieli oświaty i pracodawców. Na spotkanie przybyło około 40 zaproszonych gości: przedstawiciele oświaty m.in. pan wicestarosta Andrzej Pawłowski, pan Jacek Zawiśliński (zastępca dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Ciechanowie), pani Wiesława Cichocka (Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ciechanowie), przedstawiciele pracodawców m.in. pan Stefan Chrzanowski (Cedrob S. A.), Rafał Kilian (Norkospectra Industries), pan Jakub Gwoździk (Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Ciechanowie).

wtorek, 07 listopad 2017 16:37

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/RPMA/2017 NA STUDIA

„Edukacja kluczem do sukcesu” nr RPMA.10.01.01-14-7219/16

Zamawiający – Powiat Ciechanowski z siedzibą w Ciechanowie i realizator projektu Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie ul. Orylska 9, 06-400 Ciechanów zaprasza do składania ofert na zakup miejsc na studiach podyplomowych dla 4 nauczycieli w projekcie pt.: Edukacja kluczem do sukcesu” nr RPMA.10.01.01-14-7219/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)

 

Pobierz zapytanie ofertowe 

 

Wyniki 

„Edukacja kluczem do sukcesu” nr RPMA.10.01.01-14-7219/16

Zamawiający – Powiat Ciechanowski z siedzibą w Ciechanowie i realizator projektu Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie ul. Orylska 9, 06-400 Ciechanów zaprasza do składania ofert na sprawowanie funkcji asystenta kierownika projektu pt.: Edukacja kluczem do sukcesu” nr RPMA.10.01.01-14-7219/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)

 

Pobierz zapytanie ofertowe 

 

Wyniki 

Tytuł Projektu: Edukacja kluczem do sukcesu Nr Projektu: RPMA.10.01.01-14-7219/16
Wnioskodawca: Powiat Ciechanowski Realizator: Zespół Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza w Ciechanowie

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Edukacja kluczem do sukcesu” Nr Projektu: RPMA.10.01.01-14-7219/16
Wnioskodawca: Powiat Ciechanowski Realizator: Zespół Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza w Ciechanowie

Pobierz regulamin uczestnictwa 

Ostatnio dodane

Zakończenie roku szk…

21-06-2023 Wydarzenia

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 odbędzie się w piątek 23 czerwca 2023 r. o godzinie 10.00 w salach według załączonego harmonogramu:  Pobierz harmonogram...

Czytaj więcej

Podsumowanie program…

02-04-2023 Programy Erasmus

W dniu 22.03.2023 odbyło się spotkanie upowszechniające projekt Erasmus+ w naszej Szkole w roku szkolnym 2022/2023. W ramach projektu uczniowie...

Czytaj więcej