Opis projektu Erasmus+ 2018/2019 Wyróżniony

niedziela, 09 wrzesień 2018 23:28 Program Erasmus+ 2018/2018
(0 głosów)

W dzisiejszych czasach świat stawia nam rozmaite wymagania. Jesteśmy świadkami ciągłych przemian i stałego rozwoju społeczeństw. Od obywateli wymaga się aktywności i elastyczności wobec zmieniających się warunków. Ma to również odbicie na rynku pracy. Przygotowanie do odpowiedzialności i ciągłej aktywności to jedno z zadań szkoły. W związku z tym ZS nr2 w Ciechanowie złożył wniosek na sfinansowanie projektu adresowanego do uczniów Technikum, ponieważ to oni niebawem zostaną potencjalnymi kandydatami do zatrudnienia. Aby byli w pełni wykwalifikowaną kadrą należy uświadomić im wartość ciągłego kształcenia (rozwoju osobistego i zawodowego także w szkołach policealnych i wyższych).

Realizacja projektu "Praktyka zawodowa szansą na europejską karierę zawodową dla przyszłego pracownika usług gastronomicznych" ma służyć poprawie warunków edukacyjnych. Na początku roku szkolnego 2018/2019 uczniowie zaczną uczęszczać na zajęcia przygotowujące z jęz. ang, franc i kulturoznawcze, po czym w kwietniu 13 uczniów wraz z dwoma opiekunami wyjedzie do Francji. Uczniowie zaangażowani w prace nad projektem będą mieli możliwość wszechstronnego zdobywania wiedzy poprzez jego interdyscyplinarność. Młodzież dzięki zajęciom integracyjnym i pracy w międzynarodowym zespole będzie zmuszona przełamać bariery społeczne i mentalne, jakie pojawiają się między obywatelami Europy. Zagraniczna praktyka otworzy im drogę zawodową wyższego szczebla. Zdobyte doświadczenie przełoży się na efektywniejsze i bardziej spektakularne wyniki pracy, które uczniowie będą mogli zaprezentować kolegom ze szkoły nie uczestniczącym w projekcie.

Efektem będzie również poznanie kultur europejskich i promocja regionów, które zostaną odwiedzone. Dzięki takim działaniom mamy szansę wykształcić pewnych siebie, otwartych, komunikatywnych i szanujących siebie nawzajem obywateli Europy. Zwiększą się więc kompetencje osobowe i obywatelskie.

Efekty pracy w trakcie trwania projektu będą upowszechniane w środowisku lokalnym oraz umieszczane w mediach.

Oprócz wymienionych już przewidywanych efektów można wymienić także podniesienie jakości pracy szkoły i wpływ na trafność oferty edukacyjnej, co zaowocuje także w kolejnych latach po zakończeniu projektu. Nastąpi wzrost motywacji i aktywności nauczycieli, a także uczniów, którzy nie zrezygnują z kontynuowania nauki po zakończeniu szkoły średniej. Umocni się współpraca międzynarodowa. Zwiększy się zdolność do zatrudnienia przyszłych absolwentów. Działania te przyczynią się do promocji szkoły oraz Unii Europejskiej (programów europejskich) w środowisku lokalnym i regionie.

Czytany 2677 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 09 wrzesień 2018 23:33
administracja

Sekretariat Zespołu Szkół nr 2 w Ciechanowie