admin_full

admin_full

piątek, 06 sierpień 2021 15:54

Ogłoszenie

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że odeszła od nas ...

 

Alina Żmijewska (15.10.1940 r. – 05.08.2021 r.)

Żmijewska

     Pani Alina Żmijewska, córka Edwarda i Janiny urodzona 15.10.1940 r. w Chruszczewie była nauczycielem dyplomowanym, wicedyrektorem oraz dyrektorem z 56 – letnim stażem pracy, w tym 30 – letnim stażem pracy na stanowisku Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicz a w Ciechanowie. Była absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku matematyka. Pracę zawodową rozpoczęła 1 września 1961 r. jako nauczycielka matematyki w Szkole Podstawowej nr 6 w Ciechanowie, następnie w Szkole Podstawowej nr 1 w Ciechanowie i w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Ciechanowie (od 1971 r.), gdzie w latach 1975 – 1977 pełniła funkcję zastępcy Dyrektora Szkoły . 1 września 1977 roku Kurator Oświaty i Wychowania w Ciechanowie powołał Panią Alinę Żmijewską na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Ciechanowie. Funkcję Dyrektora pełniła przez 30 lat . Zamiłowanie do pracy pedagogicznej realizowała w okresie emerytalnym pracując jako nauczyciel matematyki w naszej szkole.
     W swojej karierze zawodowej prowadziła wielopłaszczyznową współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami społecznymi . Miała wiele zasług, wielokrotnie otrzymała podziękowania i dyplomy uznania od różnych instytucji jak np. Polski Czerwony Krzyż i inne. Dowodem uznania wieloletniej pracy nauczyciela , wychowawcy i dyrektora są przyznane Pani Alinie Żmijewskiej odznaczenia państwowe, resortowe oraz narodowe i podziękowania m. in. takie jak Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski , Medal Komisji Edukacji Narodowej KEN, Złota Odznaka ZNP, Złota Odznaka Honorowa PCK, Srebny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej , Złoty Medal za Długoletnią Służbę, Brązowy Medal za zasługi dla Ligi Obrony Kraju, Złota Odznaka Zasłużony Pracownik Łączności, wielokrotne Nagrody Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji Narodowej.
     Zapisała się na kartach naszej szkoły jako inicjatorka budowy naszych Warsztatów Szkoleniowych oraz Współtwórczyni II Liceum Ogólnokształcącego w Ciechanowie.
Żyła 80 lat.

czwartek, 22 lipiec 2021 18:26

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/RPMA/2019

wtorek, 13 lipiec 2021 21:40

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/RPMAZ/2021

środa, 18 listopad 2020 13:31

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/RPMAZ/2019