administracja

administracja

Sekretariat Zespołu Szkół nr 2 w Ciechanowie

Nauczyciel/wychowawca Miejsce dyżuru (sala) Budynek Piętro
Białorudzka Małgorzata 36 Główny 2
Bochnia Katarzyna 29 Główny 2
Boniakowski Mirosław zaplecze sali gimn. Główny parter
Brozdowska Jolanta 23 Główny 1
Cesarz Agnieszka 18 Główny 1
Cesarz Anna 37 Główny 2
Cesarz Marek 20 Główny 1
Czarnecka Małgorzata 45 Główny 3
Czopik Janusz 37 Główny 2
Czyżewski Jerzy 30 Główny 2
Deska Urszula 36 Główny 2
Drzewiecki Cezary zaplecze sali gimn. Główny parter
Firer Joanna 36 Główny 2
Gajewska Alina 51 Główny 3
Grabowska Justyna 37 Główny 2
Gumulak Magdalena 29 Główny 2
Gumulak Tomasz gabinet dyrektora Główny parter
Haska Joanna pokój wychowawców Internat 1
Jaglak Marek 36 Główny 2
Janasz-Derewicz Anna 36 Główny 2
Kacprzak Mariola 37 Główny 2
Kaliszewska Magorzata zaplecze sali gimn. Główny parter
Kamińska-Grzelak Anna 29 Główny 2
Klonowska Magdalena 47 Główny 3
Korzybska Katarzyna 29 Główny 2
Korzybski Rafał zaplecze sali gimn. Główny parter
Kowalewska Kamila 36 Główny 2
Ksiądz Zboiński Marcin D Główny parter
Kułak Diana D Główny parter
Kwiatkowska Jolanta 20 Główny 1
Lech Ilona zaplecze sali gimn. Główny parter
Łaszczych Andrzej 30 Główny 2
Łebkowska Monika 51 Główny 3
Łukasik Krzysztof 29 Główny 2
Maliszewski Zbigniew 45 Główny 3
Maruszewski Sławomir zaplecze sali gimn. Główny parter
Mieszkowski Paweł 29 Główny 2
Mikłowski Mariusz zaplecze sali gimn. Główny parter
Morawska Małgorzata zaplecze sali gimn. Główny parter
Mysiewicz Agnieszka 20 Główny 1
Olszewska Alina 51 Główny 3
Ostrowska-Żerek Wioletta 20 Główny 1
Ozdarska Agnieszka 20 Główny 1
Perera Izabela gabinet v-ce dyrektora Główny parter
Perera Munindra 45 Główny 3
Petryczko Anna 20 Główny 1
Pietrzak Mirosława 18 Główny 1
Pniewska Małgorzata gabinet kierownika praktyk Główny 2
Popielarska Joanna D Główny parter
Przybyłowska Karolina 45 Główny 3
Pszczółkowska Joanna 45 Główny 3
Purzycka Iwona 37 Główny 2
Rogalska Lidia 23 Główny 1
Roman Mariola 51 Główny 3
Rutkowska Joanna pokój wychowawców Internat 1
Rutkowska Monika 37 Główny 2
Rybus Beata 36 Główny 2
Saganek Radosław 30 Główny 2
Siuta Danuta 20 Główny 1
Słupek Ewa 51 Główny 3
Suchodolska Izabela 36 Główny 2
Szemplińska-Niestępska Magdalena 20 Główny 1
Szerszeń Joanna 37 Główny 2
Szerszeń Olga 29 Główny 2
Szeski Cezary 30 Główny 2
Ślesicka Joanna gabinet pedagoga Główny 3
Śmigielska Elżbieta 47 Główny 3
Śpiewak Arkadiusz gabinet v-ce dyrektora Główny parter
Tomporowska Barbara 45 Główny 3
Wojdyło Wiktorowicz Ewelina 37 Główny 2
Wysocka Barbara 47 Główny 3
Zadrożny Rafał 29 Główny 2
Zdrojewska-Bartczak Joanna pokój wychowawców Internat 1

 

Sale przeznaczone na indywidualne rozmowy z rodzicami: A, 17, 22, 33, 42, 44

piątek, 03 listopad 2017 18:58

Edukacja kluczem do sukcesu

 

„Edukacja kluczem do sukcesu” nr RPMA.10.01.01-14-7219/16

Zamawiający – Powiat Ciechanowski z siedzibą w Ciechanowie i realizator projektu Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie ul. Orylska 9, 06-400 Ciechanów zaprasza do składania ofert na dostarczenie materiałów piśmienniczych dla uczestników projektu pt.: Edukacja kluczem do sukcesu” nr RPMA.10.01.01-14-7219/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) 

 

Pobierz zapytanie ofertowe 

 

Wyniki 

„Edukacja kluczem do sukcesu” nr RPMA.10.01.01-14-7219/16

Zapraszamy do składania ofert na sprawowanie funkcji kierownika projektu pt.: Edukacja kluczem do sukcesu” nr RPMA.10.01.01-14-7219/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

Pobierz zapytanie ofertowe 

 

Wyniki