administracja

administracja

Sekretariat Zespołu Szkół nr 2 w Ciechanowie

środa, 10 styczeń 2018 22:58

Mobilność nauczycieli ZS2

Powoli zbliża się termin kolejnych mobilności nauczycieli ZS nr 2 w ramach realizacji projektu: „Szkoła Europejczyków – uczy i motywuje do działania”.

poniedziałek, 08 styczeń 2018 09:50

Podsumowanie projektu Cedrob

W dniu 3 stycznia odbyła się w naszej szkole konferencja podsumowująca realizację projektu Poprawa jakości kształcenia i podniesienie kompetencji zawodowych w branży gastronomiczno-hotelarskiej. W maju 2017 roku wzięliśmy udział w konkursie grantowym organizowanym przez CEDROB S.A. „Wspieramy rozwój”, w ramach którego (w kategorii Nauka i rozwój) zaproponowaliśmy realizację tego właśnie projektu. Konkurs wygraliśmy i przyznano nam grant w wysokości 20.000 zł.