TECHNIK EKONOMISTA

Ogólna charakterystyka zawodu:

W trakcie 4-letniej nauki zdobywają szeroką wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, rachunkowości przedsiębiorstw, ekonomiki, statystyki, towaroznawstwa oraz obsługi sprzętu komputerowego i jego oprzyrządowania. Odbywają praktyki zawodowe w instytucjach finansowych oraz w działach ekonomiczno-finansowych różnych podmiotów gospodarczych.

Perspektywy zawodowe:

Technik ekonomista to zawód szerokoprofilowy. Absolwenci technikum ekonomicznego mogą podjąć pracę we wszystkich podmiotach gospodarczych bez względu na ich formę organizacyjną czy własnościową. Mają również zapewnioną szeroką ofertę pracy w instytucjach finansowych (bankach, agencjach ubezpieczeniowych, biurach maklerskich).

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Ogólna charakterystyka zawodu:

Technik żywienia i usług gastronomicznych kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny. Uczniowie uczą się urządzać zakłady gastronomiczne, gospodarstwo domowe, umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta. Zdobywają umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznes planu itp.

Perspektywy zawodowe:

Absolwent tej szkoły może znaleźć zatrudnienie we wszystkich typach zakładów gastronomicznych: restauracjach, barach, kawiarniach, stołówkach, domach opieki, itp. oraz prowadzić własną działalność gospodarczą. Kształci absolwenta, który potrafi stosować nowoczesne metody zarządzania i finansowania działalności gospodarczej: fachowo i kompleksowo obsługiwać zleceniodawcę, organizować bale, wesela; organizować żywienie zbiorowe: bufety, stołówki, bary, kafeterie; projektować i aranżować wnętrza sal konsumpcyjnych.

Absolwent potrafi przygotować oferty, organizować promocję i reklamę, aktywnie poszukiwać zatrudnienia na rynku pracy. Technikum daje możliwość zdobycia zawodu, a jednocześnie przygotowuje do dalszego kształcenia.

KELNER

Ogólna charakterystyka zawodu:

Po ukończeniu tego kierunku nasi absolwenci nabędą umiejętności w zakresie: właściwego obsługiwania gościa stosując różne techniki, projektowania aranżacji sal i pomieszczeń konsumpcyjnych oraz ich wyposażenia, doradzania i udzielania informacji konsumentowi na temat podstawowych potraw i napojów, sporządzania i wykańczania dań przygotowywanych bezpośrednio w sali konsumpcyjnej, nakrywania stołów z uwzględnieniem pory dnia i składanego zamówienia, obsługi wszelkiego rodzaju przyjęć okolicznościowych, imprez gastronomicznych oraz obsługa kelnerska: kongresów, targów, wystaw, bankietów, spotkań, konferencji i podobnych imprez.

Perspektywy zawodowe:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kelner może być zatrudniony przez wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze prowadzące działalność gastronomiczną, przede wszystkim restauracje, kawiarnie, pensjonaty, domy wczasowe, zakłady gastronomiczne prowadzone przez hotele. Kelner może być również zatrudniony na statkach i promach. Ponadto może prowadzić własną działalność gospodarczą na rzecz zakładów gastronomicznych i indywidualnych zleceniodawców.

TECHNIK SPEDYTOR

Ogólna charakterystyka zawodu:

Technik spedytor organizuje transport klejowy, samochodowy lub lotniczy towarów eksportowanych lub importowanych oraz przewożonych wewnątrz kraju. Posługuje się nowoczesnymi sposobami nadawania, przesyłania i odbioru towarów i przesyłek wykorzystując programy komputerowe i Internet. Określa i ustala potrzebne ilości taboru do przewozu przesyłek. Opracowuje rozkłady jazdy maszyn transportujących i instrukcje wysyłkowe. Organizuje wyładunek i załadunek towarów na środki transportowe. Sporządza umowy i prowadzi rozliczenia z klientami, uzgadnia sposoby i miejsca dostarczenia ładunku. Organizuje odprawy celne towarów sprowadzanych z zagranicy lub wywożonych z kraju. Nadzoruje stan techniczny pojazdów oraz udziela pomocy technicznej w przypadku awarii pojazdów. Usuwa wszelkie zakłócenia w przewozie towarów.

Technik spedytor może podwyższać kwalifikacje w szkołach wyższych na kierunkach: logistyka oraz transport.

Perspektywy zawodowe:

Technik spedytor może pracować w przedsiębiorstwach spedycyjnych, kurierskich, transportowych, pocztowych, przedsiębiorstwach transportowych krajowych i zagranicznych, agencjach celnych.