Egzaminy zawodowe – rok szkolny 2015/16

Zgodnie z komunikatem dyrektora CKE w sprawie terminów przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2015/16 planujemy 3 sesje egzaminacyjne:

Sesja 1: styczeń –luty 2016

Egzamin dla uczniów klas IV zawód:

  • technik ekonomista – kwalifikacja A.36.
  • technik żywienia i usług gastronomicznych - kwalifikacja T.15.
  • technik hotelarstwa – kwalifikacja T.12.
  • kelner – kwalifikacja T.10.

poprawki wcześniejszych egzaminów.

Część pisemna 14 styczeń 2016 o godzinie 1000, 1200 zgodnie z harmonogramem.

Część praktyczna, w której jedynym rezultatem jest dokumentacja 15 stycznia 2016 o godzinie 1300, a część praktyczna gdzie rezultatem jest dokumentacja sporządzona na komputerze 17 lutego 2016r o godzinie 900 i 1500.

Sesja 2: maj- czerwiec 2016

Egzamin dla uczniów klas II i III zawód:

  • technik ekonomista – kwalifikacja A.35.
  • technik żywienia i usług gastronomicznych - kwalifikacja T.6.
  • kucharz – kwalifikacja T.06.
  • technik hotelarstwa – kwalifikacja T.11
  • technik spedytor – kwalifikacja A. 28.
  • kelner – kwalifikacja T.09.

poprawki wcześniejszych egzaminów.

Część pisemna 17 czerwca 2016 o godzinie 0800, 0900, 1000 zgodnie z harmonogramem.

Część praktyczna, w której jedynym rezultatem jest dokumentacja 23 czerwiec 2016 o godzinie 900, a w pozostałych kwalifikacjach 30 maja do 04 lipca 2016 roku.